Nasza oferta


Badania, opinie, ekspertyzy


Katedra Technologii Środowiskowych współpracuje z przemysłem, zakładami komunalnymi, samorządami terytorialnymi wszystkich szczebli. Na ich zlecenie wykonujemy badania oraz przygotowujemy opinie i ekspertyzy. Prowadzimy badania optymalizacyjne procesów uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych z wykorzystaniem technik dynamicznej symulacji komputerowej. Pomagamy rozwiązywać konkretne problemy eksploatacyjne i techniczne związane z uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków, przeróbką osadów ściekowych i zagospodarowaniem odpadów.
Z przykładowymi tematami, nad którymi pracowaliśmy do tej pory można zapoznać się tutaj > 


Analizy laboratoryjne


Nasze laboratoria wykonują analizy chemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Wykonujemy zarówno typowe oznaczenia, jak i szczegółowe i specjalistyczne analizy i badania próbek. Zakres wykonywanych prac obejmuje m.in.: 

 • Analizę próbek wody i ścieków, osadów ściekowych i gleb oraz testy technologiczne osadu czynnego
  Szczegółowy zakres wykonywanych analiz i badań jest dostępny tutaj >
 • Analizę zawartości mikrozanieczyszczeń w próbkach środowiskowych
  Więcej informacji na temat tych analiz i badań znajdziesz tutaj >
 • Analizę próbek wody, ścieków, osadów i gleb pod kątem zawartości mikroplastików
  Więcej informacji na temat tych analiz i badań znajdziesz tutaj >
 • Analizę mikrobiologiczną próbek powietrza, wody (w tym wody do picia), osadu czynnego, gleby
  Szczegółowy zakres wykonywanych analiz i badań jest dostępny tutaj >
 • Oznaczanie w materiale środowiskowym bakterii utleniających amoniak (amoA-pozytywnych) metodami molekularnymi (PCR)
  Więcej informacji na temat analiz i badań metodą PCR znajdziesz tutaj >

Konferencje, kursy, szkolenia


Zapraszamy na szkolenie

Katedra Technologii Środowiskowych Politechniki Krakowskiej zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu:
„Eksploatacja małych i średnich oczyszczalni ścieków (edycja 2)”

Kierownikiem szkolenia jest dr hab. inż. Zbigniew Mucha, prof. PK.
Adresatami szkolenia są:
1. Eksploatatorzy małych i średnich oczyszczalni ścieków,
2. Pracownicy urzędów gmin nadzorujących oczyszczalnie,
3. Pracownicy wydziałów ochrony środowiska,
4. Inne osoby zainteresowane eksploatacją małych i średnich oczyszczalni ścieków
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką oczyszczania małej ilości ścieków i przeróbki osadu w lokalnych systemach (o przepustowości od kilkudziesięciu do kilku tysięcy m3/d) od strony praktycznej.

Miejsce szkolenia:
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków (sala 214)

Planowany termin: 05.10.2023 (czwartek) w godz. 8:00-18:00)
Koszt udziału wynosi 1000 zł +23% VAT (1230 zł brutto). Podana cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i wyżywienie (serwis kawowy + obiad).
Wpłaty należy dokonać na konto: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 (w tytule należy podać Szkolenie Eksploatatorów ed. 2 + imię i nazwisko Uczestnika).
Wypełnione zgłoszenie proszę kierować pod adres e-mail: s4szkolenie@pk.edu.pl do dnia 22.09.2023 roku.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Żeby zapewnić jak najwyższą jakość szkolenia, chcemy utrzymać grupę uczestników w rozmiarze pozwalającym na efektywną interakcję i indywidualne wsparcie. 

Pytania telefoniczne można kierować do Pani Beaty Nakielskiej, tel. 12 628-28-39 (sprawy organizacyjne) oraz do Pana dr hab. inż. Zbigniewa Muchy, prof. PK, tel. 604-897-911 (kwestie merytoryczne) lub poprzez e-mail: s4szkolenie@pk.edu.pl.

Mobirise Website Builder
1. edycja szkolenia
„Eksploatacja małych i średnich oczyszczalni ścieków”

W dniu 30 marca 2023 r. na Politechnice Krakowskiej odbyła się 1. edycja jednodniowego szkolenia „Eksploatacja małych i średnich oczyszczalni ścieków” zorganizowanego przez Katedrę Technologii Środowiskowych Politechniki Krakowskiej. Kierownikiem szkolenia był dr hab. inż. Zbigniew Mucha, prof. PK. W szkoleniu uczestniczyło 30 osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi z oczyszczaniem ścieków komunalnych. Miały one okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat eksploatacji małych i średnich oczyszczalni i wymienić się swoimi doświadczeniami w tym obszarze. Jak wynika z ankiet uczestnicy wysoko ocenili treść i organizację szkolenia. Bardzo dobrze lub dobrze oceniono zarówna zajęcia w sakli wykładowej, jak i część praktyczną prowadzone w laboratorium mikrobiologicznym oraz technologicznym. Wielu uczestników wyraziło zainteresowanie uczestnictwem w podobnych szkoleniach w przyszłości. Na zakończenie wszyscy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia. Poniżej można zobaczyć zdjęcia ze szkolenia.
Materiały dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj >

Mobirise Website Builder
Adres

Politechnika Krakowska
Wydział
Inżynierii Środowiska i Energetyki
Katedra Technologii Środowiskowych 
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków


Kierownik Katedry

dr hab. inż. Jerzy Mikosz, prof. PK
tel.: +48 12 628 2897
email: jmikosz@pk.edu.pl 

Kontakt
Napisz do nas >

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest tutaj > 

1. edycja szkolenia
„Eksploatacja małych i średnich oczyszczalni ścieków”

W dniu 30 marca 2023 r. na Politechnice Krakowskiej odbyła się 1. edycja jednodniowego szkolenia „Eksploatacja małych i średnich oczyszczalni ścieków” zorganizowanego przez Katedrę Technologii Środowiskowych Politechniki Krakowskiej. Kierownikiem szkolenia był dr hab. inż. Zbigniew Mucha, prof. PK. W szkoleniu uczestniczyło 30 osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi z oczyszczaniem ścieków komunalnych. Miały one okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat eksploatacji małych i średnich oczyszczalni i wymienić się swoimi doświadczeniami w tym obszarze. Jak wynika z ankiet uczestnicy wysoko ocenili treść i organizację szkolenia. Bardzo dobrze lub dobrze oceniono zarówna zajęcia w sakli wykładowej, jak i część praktyczną prowadzone w laboratorium mikrobiologicznym oraz technologicznym. Wielu uczestników wyraziło zainteresowanie uczestnictwem w podobnych szkoleniach w przyszłości. Na zakończenie wszyscy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia. Poniżej można zobaczyć zdjęcia ze szkolenia.
Materiały dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj >

Mobirise Website Builder

Made with ‌

HTML Code Generator