Politechnika Krakowska            WIŚiE

Mobirise Website Builder

Czym się zajmujemy?

Katedra Technologii Środowiskowych (Ś-4) zajmuje się zagadnieniami związanymi z jakością wody, ścieków komunalnych i przemysłowych, remediacją środowiska wodno-gruntowego, przetwarzaniem osadów ściekowych i gospodarką odpadami komunalnymi. Prowadzimy prace naukowe i badawcze w skali laboratoryjnej, pilotowej i technicznej nad najnowszymi technologiami środowiskowymi w tych obszarach. Od początku naszej działalności ściśle współpracujemy z przemysłem, przedsiębiorstwami komunalnymi i jednostkami samorządowymi różnych szczebli. W ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych dzielimy się naszą wiedzą i umiejętnościami ze studentami studiującymi na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Organizujemy konferencje, kursy i szkolenia na tematy związane z oczyszczaniem wody i ścieków. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj >

Prowadzimy badania naukowe

W ramach projektów badawczych i naukowych prowadzimy zaawansowane badania nad różnymi zagadnieniami związanymi ze stosowaniem nowych technologii w inżynierii środowiska i gospodarce komunalnej więcej > 

Uczymy

Podczas zajęć dydaktycznych i szkoleń dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem na temat oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, gospodarki odpadami i ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem  więcej >

Współpracujemy z przemysłem

Pomagamy rozwiązywać problemy związane z gospodarką wodno-ściekową, eksploatacją urządzeń i zarządzaniem środowiskiem w przemyśle, zakładach komunalnych i samorządach wszystkich szczebli  więcej >

Aktualności

Mobirise Website Builder

Zapraszamy na 2. edycję Szkolenia Eksploatatorów

17 sierpnia 2023

W związku z dużym zainteresowaniem organizujemy 2. edycję szkolenia „Eksploatacja małych i średnich oczyszczalni ścieków”. Odbędzie się ono w dniu 5 października 2023 r. (czwartek) w godzinach od 8:00 do 18:00. Kierownikiem szkolenia ponownie będzie dr hab. inż. Zbigniew Mucha, prof. PK.  Poprzednia edycja szkolenia, którą odbyła się marcu b.r. cieszyła się dużym powodzeniem i została wysoko oceniona przez Uczestników. Podobnie jak poprzednio, szkolenie będzie miało charakter praktyczny i interaktywny. Jest ono ukierunkowane na uaktualnienie wiedzy  uczestników, a także rozwiązywanie bardziej i mniej typowych problemów eksploatacyjnych. Będzie także możliwość przedyskutowania interpretacji najważniejszych przepisów prawnych. W praktycznej części szkolenia przewidziano zajęcia laboratoryjne, podczas których w naszych laboratorium technologicznym i mikrobiologicznym pokażemy, w jaki sposób można oceniać przebieg i efektywność procesów biologicznego oczyszczania ścieków. Więcej informacji na ten temat wraz z programem i kartą zgłoszenia znajdziecie Państwo tutaj >

Mobirise Website Builder

Odbyła się 1. edycja Szkolenia Eksploatatorów

31 marca 2023

W dniu 30 marca 2023 r. odbyło się jednodniowe szkoleniu „Eksploatacja małych i średnich oczyszczalni ścieków” zorganizowane przez Katedrę Technologii Środowiskowych Politechniki Krakowskiej.  W szkoleniu uczestniczyło 30 osób, które miały okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat eksploatacji małych i średnich oczyszczalni ścieków komunalnych. Zajęcia odbywały się w sali wykładowej oraz laboratoriach mikrobiologicznym i technologicznym. Na koniec wszyscy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia. Jak wynika z ankiet uczestnicy wysoko ocenili treść i organizację szkolenia. Więcej informacji na ten temat wraz z galerią zdjęć można znaleźć tutaj >

Nasze laboratoria

Mobirise Website Builder
Laboratorium Technologii Wody
i Ścieków im. prof. Jerzego Kurbiela

Laboratorium wykonuje analizy fizyczno-chemiczne próbek wody, ścieków, osadów, gleby, odpadów i innych próbek środowiskowych. Wykonujemy także oznaczanie frakcji ChZT w ściekach oraz testy aktywności osadu czynnego.. więcej >

Mobirise Website Builder
Pracownia Analiz Mikrozanieczyszczeń

Pracownia wykonuje analizy i badania wody, ścieków, osadów ściekowych oraz próbek gleby pod kątem występowania mikrozanieczyszczeń organicznych (ropopochodnych, produktów spalania i innych), a także mikroplastików... więcej >

Mobirise Website Builder
Laboratorium Mikrobiologiczne

 W laboratorium wykonywane są badania mikrobiologiczne próbek powietrza, wód naturalnych, wody do picia, ścieków i osadu czynnego. Prowadzimy badania osadu czynnego pod katem jego morfologii, taksonomii i występowania bakterii nitkowatych...więcej >

Dla studentów

Mobirise Website Builder
Wybór specjalności

Jeżeli jesteś studentem II roku studiów 1. stopnia (inżynierskich) lub zamierzasz rozpocząć studia 2. stopnia (magisterskie) na naszym Wydziale, to rozważ specjalność "Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów" na kierunku Inżynieria środowiska... więcej >

Mobirise Website Builder
Czego uczymy?

Pracownicy naszej Katedry prowadzą zajęcia na studiach I i II stopnia na kierunkach: Inżynieria środowiska; Odnawialne źródła energii; Gospodarka przestrzenna; Energetyka; Environmental and Land Engineering. Dzielimy się ze studentami...  więcej >

Mobirise Website Builder
Prace dyplomowe

Jeżeli studiujesz na na naszym Wydziale na jednym z kierunków (IŚ-Z, GP, OZE, E&LE),  to możesz pisać pracę dyplomową inżynierską lub magisterską pod kierunkiem jednego z naszych pracowników. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się tutaj >

Napisz do nas

Postaramy się odpisać jak najszybciej...

Adres

Politechnika Krakowska
Wydział
Inżynierii Środowiska i Energetyki
Katedra Technologii Środowiskowych 
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków


Kierownik Katedry

dr hab. inż. Jerzy Mikosz, prof. PK
tel.: +48 12 628 2897
email: jmikosz@pk.edu.pl 

Kontakt
Napisz do nas >

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest tutaj > 

Built with ‌

HTML Website Maker