Dla studentów

Mobirise Website Builder

Zastanawiasz się jaką wybrać specjalność? 


Jeżeli jesteś studentem II roku studiów 1. stopnia (inżynierskich) lub zamierzasz rozpocząć studia 2. stopnia (magisterskie) na naszym Wydziale, to rozważ specjalność "Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów" na kierunku Inżynieria środowiska. Dostępność do czystej wody jest i będzie w przyszłości jednym z największych wyzwań naszej cywilizacji. Dlaczego to Ty nie miałbyś pomóc w rozwiązaniu tego problemu?

Podczas studiów na tej specjalności dowiesz się
  •  jak zapewnić dostęp do czystej i smacznej wody w naszych domach
  •  jak chronić zasoby wodne poprzez właściwe i skuteczne oczyszczanie ścieków
  •  jak ponownie wykorzystywać wodę poprzez jej odnowę
  •  jak chronić środowisko przed zanieczyszczeniem odpadami
  •  jak ponownie wykorzystywać odpady
  •  jak usuwać zanieczyszczenia ze środowiska
i wielu innych związanych z tym rzeczy.

Jeżeli te tematy budzą Twoje zainteresowanie, to rozważ wybór specjalności "Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów". Więcej informacji na jej temat znajdziesz tutaj >

Po jej ukończeniu nie będziesz musiał/a martwić się o pracę. Czekają na Ciebie miejsca pracy w przedsiębiorstwach komunalnych, administracji różnych szczebli oraz większych i mniejszych firmach projektowych i wykonawczych.     

Mobirise Website Builder

Czego uczymy?


Pracownicy Katedry Ś-4 prowadzą zajęcia na studiach I i II stopnia na kierunkach:
  •  Inżynieria środowiska
  •  Odnawialne źródła energii
  •  Gospodarka przestrzenna
  •  Energetyka
  •  Environmental and Land Engineering (ang.)
Prowadzimy także zajęcia w ramach Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej.

Zakres prowadzonych zajęć obejmuje zarówno tematykę podstawową, taką jak chemia i biologia, jak również przedmioty specjalistyczne z zakresu inżynierii środowiska. Zalicza się do nich biotechnologia, technologia wody i ścieków, odnowa wody, przeróbka i zagospodarowanie osadów ściekowych, zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych,  gospodarka cyrkulacyjna, a także wiele zagadnień wysokospecjalistycznych np. metody membranowe, wykorzystanie symulacji komputerowej czy bioremediacja środowiska.

Dzielimy się ze studentami nie tylko wiedzą, ale także przekazujemy im nasze doświadczenia zawodowe. Dlatego znaczną część naszych zajęć stanowią praktyczne zajęcia laboratoryjne i projektowe. Dzięki temu studenci zyskują zarówno wiedzę, jak i umiejętności praktyczne, które później mogą wykorzystać w swojej karierze zawodowej.

Przedmioty, które prowadzi nasza Katedra:

Szczegółowe programy poszczególnych przedmiotów są dostępne tutaj >

• Analiza instrumentalna
• Badania technologiczne w oczyszczaniu wody i ścieków
• Biologia i ekologia
• Biotechnologia środowiskowa
• Chemia
• Chemia środowiskowa
• Chemia troposfery
• Gospodarowanie odpadami
• Podstawy biochemii i toksykologii
• Podstawy biotechnologii 

• Biogazownie rolnicze
• Biopaliwa
• Efektywność systemów wodno-ściekowych
• Eksploatacja systemów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
• Energetyczne wykorzystanie biomasy
• Gospodarka cyrkulacyjna
• Gospodarka odpadami w zakładach przemysłowych
• Infrastruktura wodno-ściekowa
• Lokalne systemy oczyszczania wody i ścieków
• Monitoring technologiczny
• Oczyszczanie wody i ścieków przemysłowych
• Odzysk materiałów i energii w gospodarce komunalnej
• Prawo w ochronie środowiska i gospodarce komunalnej
• Programy komputerowe w inżynierii sanitarnej
• Przeróbka osadów ściekowych
• Remediacja środowiska wodno-gruntowego
• Techniki membranowe
• Technologia ścieków
• Technologia ścieków i przeróbka osadów ściekowych
• Technologia wody
• Unieszkodliwianie odpadów komunalnych
• Uwarunkowania procesu inwestycyjnego
• Uzdatnianie wody w energetyce
• Wybrane zagadnienia z technologii wody i ścieków
• Wysokoefektywne metody oczyszczania ścieków
• Wysokoefektywne metody oczyszczania wody
• Zasady zrównoważonego rozwoju w technologiach środowiskowych 

• Circular economy
• Soil remediation
• Water and wastewater treatment

Mobirise Website Builder

Prace dyplomowe

Jeżeli studiujesz na jednym z poniższych kierunków:
  •  Inżynieria środowiska (specjalność "Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów")
  •  Odnawialne źródła energii
  •  Gospodarka przestrzenna
  •  Environmental and Land Engineering (ang.)
 to możesz pisać pracę dyplomową (inżynierską lub magisterską)  pod kierunkiem naszych pracowników. 

Nie wiesz jaki temat pracy będzie dla Ciebie najlepszy?
Nie szkodzi. Nasi Pracownicy proponują różne tematy, a Ty wybierasz ten, który najbardziej Ci odpowiada.  Wybierz temat z poniższej listy tematów dyplomowych na dany rok akademicki dla specjalności lub napisz do nas.
   • Tematy dyplomowe dla specjalności "Zaopatrzenie w wodę..." (1. st., 2024-2025) >
   • Tematy dyplomowe dla specjalności "Zaopatrzenie w wodę..." (2. st., 2023-2024) >
   • Tematy dyplomowe dla specjalności "Technologie i instalacje w inżynierii środowiska" (1. st. niest., 2023-2024) > 
   • Tematy dyplomowe dla kierunku OZE (2023-2024)
  
Masz swój temat i chciałbyś napisać z niego pracę dyplomową?
Bardzo dobrze. Skonsultuj się ze swoim potencjalnym promotorem i przedyskutuj to. Jeżeli nie wiesz kto mógłby zostać Twoim promotorem, może Ci w tym pomóc poniższe zestawienie tematyki jaką zajmują się nasi pracownicy.

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia pracy i obrony znajdziesz tutaj >

Wybierz obszar tematyczny pracy dyplomowej, a następnie potencjalnego promotora i skontaktuj się z Nim...

dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK     stanislaw.rybicki@pk.edu.pl     pokój 307 WIŚiE
dr inż. Justyna Górka     justyna.gorka@pk.edu.pl     pokój 403 WIŚiE

prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak     aanielak@pk.edu.pl     pokój 402a WIŚiE
dr hab inż. Jerzy Mikosz, prof. PK     jmikosz@pk.edu.pl    pokój 427 WIŚiE
dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK     stanislaw.rybicki@pk.edu.pl     pokój 307 WIŚiE
dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK     mcrybicka@pk.edu.pl     pokój 307 WIŚiE
dr hab. inż. Zbigniew Mucha, prof. PK     zbigniew.mucha@pk.edu.pl     pokój 309 WIŚiE
dr inż. Piotr Beńko, prof. PK     piotr.benko@pk.edu.pl     pokój 402b WIŚiE
dr inż. Justyna Górka     justyna.gorka@pk.edu.pl     pokój 403 WIŚiE
dr inż. Dominika Łomińska-Płatek     dominika.lominska@pk.edu.pl     pokój 403 WIŚiE
dr inż. Małgorzata Kryłów     malgorzata.krylow@pk.edu.pl     pokój 423 WIŚiE
dr inż. Justyna Kwaśny     justyna.kwasny@pk.edu.pl     pokój 418 WIŚiE
dr inż. Maciej Thomas     maciej.thomas@pk.edu.pl     pokój 418 WIŚiE

dr inż. Małgorzata Kryłów     malgorzata.krylow@pk.edu.pl     pokój 423 WIŚiE
dr inż. Adriana Biernacka     adriana.biernacka@pk.edu.pl     pokój 418 WIŚiE
dr inż. Justyna Kwaśny     justyna.kwasny@pk.edu.pl     pokój 418 WIŚiE
dr inż. Maciej Thomas     maciej.thomas@pk.edu.pl     pokój 418 WIŚiE

dr Michał Polus     mpolus@pk.edu.pl     pokój 421 WIŚiE

prof. dr hab. inż. Agnieszka Generowicz     agenerowicz@pk.edu.pl     pokój 419 WIŚiE

Adres

Politechnika Krakowska
Wydział
Inżynierii Środowiska i Energetyki
Katedra Technologii Środowiskowych 
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków


Kierownik Katedry

dr hab. inż. Jerzy Mikosz, prof. PK
tel.: +48 12 628 2897
email: jmikosz@pk.edu.pl 

Kontakt
Napisz do nas >

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest tutaj > 

AI Website Creator