Badania

Projekty

Najważniejsze projekty finansowane ze środków krajowych i zagranicznych: 

• „Zaawansowana technologicznie, inteligentna infrastruktura (krytyczna) sieci wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę" (POIR 04.01.04-00-0041/18); okres realizacji 2019-2022.
Kierownik projektu: dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK

• "Innowacyjna i nisko energetyczna metoda usuwania związków azotu ze ścieków komunalnych" (POIR.04.01.04-00-0039/17); okres realizacji 2019-2023
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak

• „Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej” (POIR.04.01.02-00-0032/17); okres realizacji 2017-2020
Kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK

• „Zastosowanie archeanów i niekonwencjonalnego źródła węgla w procesie oczyszczania ścieków komunalnych”. Projekt współfinansowany ze środków NCBiR w ramach I konkursu Programu Badań Stosowanych (PBS1/B9/11/2012). Projekt realizowany wspólnie z MPWiK w Krakowie (2012-2015).
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak

• „Wpływ fermentacji wstępnej na przebieg procesów biologicznego usuwania fosforu” (3775/B/T02/2007/33); okres realizacji 2007-2010
Kierownik projektu: dr inż. Stanisław M. Rybicki

• „Identyfikacja cyst Cryptosporidium spp. w wodzie metodą RFLP-PCR” (4159/B/T02/2008/35)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Kocwa-Haluch

• „Oddziaływanie układów nadmiarowego biologicznego usuwania fosforu ze ścieków na wytwarzanie gazu fermentacyjnego w mezofilowej fermentacji ścieków” (PB-3775/B/T02/2007/33)
Kierownik projektu: dr inż. Stanisław M. Rybicki

• „Metale i substancje towarzyszące w wodach przeznaczonych do spożycia w Polsce” (98/N-COST/2009/0)
Wykonawca dr inż. Stanisław M. Rybicki

• „Zmiany aktywności metanogennej pod wpływem procesu dezintegracji ultradźwiękowej” (1 T09 D 02830)
Kierownik projektu: dr inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka

• „Ocena toksyczności oraz możliwości bioremediacji gruntów skażonych odpadami popescydowymi”
Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Baczyński 

Przykładowe tematy realizowane we współpracy z przemysłem:

• Badania nad podatnością na oczyszczanie ścieków zawierających środki smarowe na bazie gliceryny 
• Badania nad wpływem wybranych substancji na inhibicję procesów biologicznego oczyszczania ścieków
• Badania próbek stali ze zbiornika WKF w oczyszczalni ścieków pod kątem możliwych przyczyn występowania korozji
• Badania biocenozy i właściwości osadu czynnego w biologicznych reaktorach membranowych (MBR) i ich wpływ na procesy oczyszczania ścieków komunalnych
• Prace badawczo-rozwojowe na oczyszczalni ścieków Chełmiec MBR

Publikacje

Aktualne publikacje Pracowników Katedry są dostępne w serwisie bibliotecznym Politechniki Krakowskiej (wyszukiwanie wg nazwiska autora) 

Partnerzy

• Grupa Azoty S.A. w Tarnowie
• Wolmot Sp. z o.o. w Wolbromiu
• Schwander Polska Sp. z o.o.• Wodociągi Miasta Krakowa S.A. w Krakowie
• Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. w Nowym Sączu
• Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jaśle
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamościu Spółka z o.o. w Zamościu

• Royal Institute of Technology (KTH), Sztokholm, Szwecja 
• Universita degli Studi di Cagliari, Sardynia, Włochy  

Adres

Politechnika Krakowska
Wydział
Inżynierii Środowiska i Energetyki
Katedra Technologii Środowiskowych 
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków


Kierownik Katedry

dr hab. inż. Jerzy Mikosz, prof. PK
tel.: +48 12 628 2897
email: jmikosz@pk.edu.pl 

Kontakt
Napisz do nas >

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest tutaj > 

AI Website Maker