Nasza oferta


Badania, opinie, ekspertyzy


Katedra Technologii Środowiskowych współpracuje z przemysłem, zakładami komunalnymi, samorządami terytorialnymi wszystkich szczebli. Na ich zlecenie wykonujemy badania oraz przygotowujemy opinie i ekspertyzy. Prowadzimy badania optymalizacyjne procesów uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych z wykorzystaniem technik dynamicznej symulacji komputerowej. Pomagamy rozwiązywać konkretne problemy eksploatacyjne i techniczne związane z uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków, przeróbką osadów ściekowych i zagospodarowaniem odpadów.
Z przykładowymi tematami, nad którymi pracowaliśmy do tej pory można zapoznać się tutaj > 


Analizy laboratoryjne


Nasze laboratoria wykonują analizy chemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Wykonujemy zarówno typowe oznaczenia, jak i szczegółowe i specjalistyczne analizy i badania próbek. Zakres wykonywanych prac obejmuje m.in.: 

 • Analizę próbek wody i ścieków, osadów ściekowych i gleb oraz testy technologiczne osadu czynnego
  Szczegółowy zakres wykonywanych analiz i badań jest dostępny tutaj >
 • Analizę zawartości mikrozanieczyszczeń w próbkach środowiskowych
  Więcej informacji na temat tych analiz i badań znajdziesz tutaj >
 • Analizę próbek wody, ścieków, osadów i gleb pod kątem zawartości mikroplastików
  Więcej informacji na temat tych analiz i badań znajdziesz tutaj >
 • Analizę mikrobiologiczną próbek powietrza, wody (w tym wody do picia), osadu czynnego, gleby
  Szczegółowy zakres wykonywanych analiz i badań jest dostępny tutaj >
 • Oznaczanie w materiale środowiskowym bakterii utleniających amoniak (amoA-pozytywnych) metodami molekularnymi (PCR)
  Więcej informacji na temat analiz i badań metodą PCR znajdziesz tutaj >

Konferencje, kursy, szkolenia


Szkolenie 2024
„Przeróbka osadów w małych i średnich
oczyszczalniach ścieków”

W dniu 18 kwietnia 2024 r. na Politechnice Krakowskiej odbyło się jednodniowe szkoleniu „Przeróbka osadów w małych i średnich oczyszczalniach ścieków” zorganizowane przez Katedrę Technologii Środowiskowych Politechniki Krakowskiej. Kierownikiem szkolenia był dr hab. inż. Zbigniew Mucha, prof. PK. W szkoleniu uczestniczyły 33 osoby zajmujące się zawodowo zagadnieniami związanymi z oczyszczaniem ścieków komunalnych i przeróbką osadów ściekowych. Miały one okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat eksploatacji małych i średnich oczyszczalni i wymienić się swoimi doświadczeniami w tym obszarze. Jak wynika z ankiet uczestnicy wysoko ocenili treść i organizację szkolenia. Szczególnie wysoko oceniono zajęcia praktyczne prowadzone w naszym laboratorium technologicznym. Wielu uczestników wyraziło zainteresowanie uczestnictwem w podobnych szkoleniach w przyszłości. Na zakończenie wszyscy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia. 
Materiały dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj >

Mobirise Website Builder
Adres

Politechnika Krakowska
Wydział
Inżynierii Środowiska i Energetyki
Katedra Technologii Środowiskowych 
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków


Kierownik Katedry

dr hab. inż. Jerzy Mikosz, prof. PK
tel.: +48 12 628 2897
email: jmikosz@pk.edu.pl 

Kontakt
Napisz do nas >

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest tutaj > 

HTML Generator