Politechnika Krakowska            WIŚiE

Mobirise Website Builder

Czym się zajmujemy?

Katedra Technologii Środowiskowych (Ś-4) zajmuje się zagadnieniami związanymi z jakością wody, ścieków komunalnych i przemysłowych, remediacją środowiska wodno-gruntowego, przetwarzaniem osadów ściekowych i gospodarką odpadami komunalnymi. Prowadzimy prace naukowe i badawcze w skali laboratoryjnej, pilotowej i technicznej nad najnowszymi technologiami środowiskowymi w tych obszarach. Od początku naszej działalności ściśle współpracujemy z przemysłem, przedsiębiorstwami komunalnymi i jednostkami samorządowymi różnych szczebli. W ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych dzielimy się naszą wiedzą i umiejętnościami ze studentami studiującymi na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Organizujemy konferencje, kursy i szkolenia na tematy związane z oczyszczaniem wody i ścieków. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj >

Prowadzimy badania naukowe

W ramach projektów badawczych i naukowych prowadzimy zaawansowane badania nad różnymi zagadnieniami związanymi ze stosowaniem nowych technologii w inżynierii środowiska i gospodarce komunalnej więcej > 

Uczymy

Podczas zajęć dydaktycznych i szkoleń dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem na temat oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, gospodarki odpadami i ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem  więcej >

Współpracujemy z przemysłem

Pomagamy rozwiązywać problemy związane z gospodarką wodno-ściekową, eksploatacją urządzeń i zarządzaniem środowiskiem w przemyśle, zakładach komunalnych i samorządach wszystkich szczebli  więcej >

Aktualności

Mobirise Website Builder

Nowy kierunek studiów 1. stopnia: EKOTECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

31  października 2023

Każdy z nas codziennie słyszy o zanieczyszczaniu wody, gleby i powietrza, rabunkowym korzystaniu z zasobów środowiska czy zmianach klimatycznych. To są zjawiska związane z rozwojem cywilizacyjnym, na które wciąż nie potrafimy znaleźć właściwej odpowiedzi. Temu celowi służy kierunek EKOTECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Jest to kierunek przyszłości, który odpowiada na największe wyzwania współczesnej cywilizacji. Jest przeznaczony dla osób, które swoją karierę zawodową chcą związać z projektowaniem i rozwijaniem nowych, przyjaznych dla środowiska technologii dla przemysłu i dla gospodarki komunalnej (ekotechnologii). Więcej informacji znajdziesz na portalu rekrutacyjnym PK tutaj >

Mobirise Website Builder

Odbyło się Szkolenie Eksploatatorów

31 marca 2023

W dniu 30 marca 2023 r. odbyło się jednodniowe szkoleniu „Eksploatacja małych i średnich oczyszczalni ścieków” zorganizowane przez Katedrę Technologii Środowiskowych Politechniki Krakowskiej. Kierownikiem szkolenia był dr hab. inż. Zbigniew Mucha, prof. PK. W szkoleniu uczestniczyło 30 osób, które miały okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat eksploatacji małych i średnich oczyszczalni ścieków komunalnych. Zajęcia odbywały się w sali wykładowej oraz laboratoriach mikrobiologicznym i technologicznym. Na koniec wszyscy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia. Jak wynika z ankiet uczestnicy wysoko ocenili treść i organizację szkolenia. Więcej informacji na ten temat wraz z galerią zdjęć znajdziesz tutaj >

Nasze laboratoria

Mobirise Website Builder
Laboratorium Technologii Wody
i Ścieków im. prof. Jerzego Kurbiela

Laboratorium wykonuje analizy fizyczno-chemiczne próbek wody, ścieków, osadów, gleby, odpadów i innych próbek środowiskowych. Wykonujemy także oznaczanie frakcji ChZT w ściekach oraz testy aktywności osadu czynnego.. więcej >

Mobirise Website Builder
Pracownia Analiz Mikrozanieczyszczeń

Pracownia wykonuje analizy i badania wody, ścieków, osadów ściekowych oraz próbek gleby pod kątem występowania mikrozanieczyszczeń organicznych (ropopochodnych, produktów spalania i innych), a także mikroplastików... więcej >

Mobirise Website Builder
Laboratorium Mikrobiologiczne

 W laboratorium wykonywane są badania mikrobiologiczne próbek powietrza, wód naturalnych, wody do picia, ścieków i osadu czynnego. Prowadzimy badania osadu czynnego pod katem jego morfologii, taksonomii i występowania bakterii nitkowatych...więcej >

Dla studentów

Mobirise Website Builder
Wybór specjalności

Jeżeli jesteś studentem II roku studiów 1. stopnia (inżynierskich) lub zamierzasz rozpocząć studia 2. stopnia (magisterskie) na naszym Wydziale, to rozważ specjalność "Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów" na kierunku Inżynieria środowiska... więcej >

Mobirise Website Builder
Czego uczymy?

Pracownicy naszej Katedry prowadzą zajęcia na studiach I i II stopnia na kierunkach: Inżynieria środowiska; Odnawialne źródła energii; Gospodarka przestrzenna; Energetyka; Environmental and Land Engineering. Dzielimy się ze studentami...  więcej >

Mobirise Website Builder
Prace dyplomowe

Jeżeli studiujesz na na naszym Wydziale na jednym z kierunków (IŚ-Z, GP, OZE, E&LE),  to możesz pisać pracę dyplomową inżynierską lub magisterską pod kierunkiem jednego z naszych pracowników. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się tutaj >

Napisz do nas

Postaramy się odpisać jak najszybciej...

Adres

Politechnika Krakowska
Wydział
Inżynierii Środowiska i Energetyki
Katedra Technologii Środowiskowych 
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków


Kierownik Katedry

dr hab. inż. Jerzy Mikosz, prof. PK
tel.: +48 12 628 2897
email: jmikosz@pk.edu.pl 

Kontakt
Napisz do nas >

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest tutaj > 

HTML Code Creator